Avgasfärg:


Blå - olja i förbränningsrummet.
Kan bero på:
Slitna cylinderväggar eller kolvdelar. Symptom:
Oljenivån sjunker vid användning utan att yttre läckage kan påvisas.
Motorn brukar också tappa effekt.
Om yttre läckage påträffas måste man lokalisera detta, om det är packning som blivit
gammal, efterdra. Ett tips är att tillsätta oljetätare - finns på de flesta mackar och kan täppa till mindre läckage.

Om det är en 2-taktsmotor så är det så här:
Mycket rök vid körning, bortse från startögonblicket -för hög oljeblandning.
Om det är en självblandande variant tex. VRO -försök hitta läckor på bränsleslangarna
innan VRO-pumpen som kan suga luft eller där bränsle läcker ut.
Blandar du själv, minska mängden olja.
Generellt så använd en olja som ryker mindre.

vit - vatten i förbränningsrummet.
Kan bero på:
Läckage i topplock - så som sprickor.
Trasig topplockspackning .
Otäta ytor mellan topp och block pga. korrosion.
Symptom:
I första steget: glykolnivån sjunker vid användning utan att yttre läckage kan påvisas.
I andra steget: Vatten i oljan sk. emulsion, ser ut som skummet i kaffelatte, finns
under ventilkåpa och vevhus. När det gått ännu längre hittar man det i oljetråget.
Motorn tappar successivt i effekt.
Ett tips är att tillsätta sk. kylarcement - finns på de flesta mackar.

Sedan har vi en slamkrypare: Vatten i bränslet - byt bränsle & töm bränslesystem så fort du kan och så kan motorn vara opåverkad. Kör sedan med en bränslerenartillsats

Svart - för mycket bränsle eller för lite luft i förbränningsrummet.


Kraftuttag
Man brukar dela in effektuttaget i tre olika register:
Tomgång, Mellan och högvarv.

Förgasarfel:


Ojämn gång / kraftlös
Symptom:
Motorn hackar på något eller flera av ovannämnda register.
Motorn kan också tappa effekt.
Motorn är svårstartad.
Ringa in felet:
Frilägg förgasarinsuget, så att du kan se spjällen.
Med motorn igång, varva upp till det varvet felet finns i.
Spruta in startgas i en förgsare i taget.
Om motorn går upp i varv / går jämnt när du sprutar in startgas så är det ett förgasarfel och du har hittat rätt förgasare.
Annars går du vidare till nästa.
Om motorn tappar i varv när du sprutar in gas så vet du att förgasaren fungerar.

Drar mycket och luktar bensin
Otät flottörnål - frilägg förgasarinsuget och trycksätt systemet och se var det läcker.
En annan klassiker är att det alltid kommer lite bensin när du tiltar upp din avstängda motor efter att du kört.
Har du problem med något av ovanstående så ska förgasaren reparareras.

Fel med bränslesystemet:
Otät flottörnål (förgasaren flödar) - På sikt kan det gå hål på kolv och lager kan skadas.
Om det är i ett flerförgasarsystem så kan den flödande förgasaren göra så att de andra får för lite bränsle. Detta är en klassiker när du har en stående konfiguration.

För lite bränsle i en eller flera förgasare - Detta kan snabbt bli allvarligt om du har en 2-taktare,
för med bränslet kommer oljan som smörjer hela kolvrörelsen. För en fyrtaktare blir det på lång sikt slitage pga. ojämn belastning.
Tänk på att trycksätta hela bränslesystemet om se om det finns något läckage.

Mer kommer...

Lycka till!

/Birger